ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Μαθήματα
Ειδικότητας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική εκπαίδευση των ειδικευομένων, ξεκινάει από φέτος τα Διαδραστικά μαθήματα της ειδικότητάς μας.

Στόχος μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε έναν από εσάς να έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, σαν εργαλείο επικοινωνίας και εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 2 ετών και θα περιλαμβάνει 10-12 μαθήματα ανα θεματική ενότητα. Τα μαθήματα θα είναι εβδομαδιαία, διάρκειας 4 ώρων και θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παρουσιάσεις περιστατικών, quizzes και δυνατότητα διαρκούς επικοινωνίας με τον ομιλητή, μέσω χρήσης εργαλείου chat.

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η παρακολούθηση των webinars είναι σημαντική και υποχρεωτική, διότι σύμφωνα με το βιβλιάριο Σπουδών της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις ειδικότητας, απαιτείται η παρακολούθηση του 70% των μαθημάτων ανά θεματική ενότητα.

Δικαίωμα πρόσβασης στα Διαδραστικά μαθήματα της ειδικότητας έχουν και όλοι οι Ειδικευμένοι Ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής.

Διάρκεια
2 χρόνια

Κύκλος Μαθημάτων
2

Χρόνος Μαθήματος
4 ώρες