ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Σχετικά με εμάς

Αγαπητοί συνάδελφοι Βιοπαθολόγοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής (ΕΕΙΒ/ΕΙ) ιδρύθηκε την 13/10/2014 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε σχετικά με την παρουσία μιας πανελλήνιας πρωτοβάθμιας εταιρείας, η οποία να περιλαμβάνει όλους τους (ειδικευμένους) Ιατρούς Βιοπαθολόγους. Ο όρος «πρωτοβάθμια» αναφέρεται στην δυνατότητα να εκλέγεται το ανώτερο όργανο διοίκησης, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο, απ’ ευθείας από τη βάση της εταιρείας, που αποτελείται από τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη, τα οποία συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Η ΕΕΙΒ/ΕΙ εκ του καταστατικού της είναι σήμερα η Eπιστημονική Eταιρεία που εκπροσωπεί επιστημονικά το σύνολο των Ιατρών Βιοπαθολόγων στην Ελληνική Επικράτεια, και πληροί τις προϋποθέσεις της επίσημα αναγνωρισμένης εταιρείας από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για την θεσμική εκπροσώπηση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την ειδικότητα. Σύντομα, με βάση νεότερες διατάξεις, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των ειδικευμένων ιατρών στις αντίστοιχες από το ΚΕΣΥ αναγνωρισμένες επιστημονικές εταιρείες.
Σημειωτέον ότι η παρουσία της ΕΕΙΒ/ΕΙ δεν ανταγωνίζεται και δεν αποκλείει την ύπαρξη και δράση των υφισταμένων επιστημονικών εταιρειών, οι οποίες εκπροσωπούν σήμερα διάφορα αντικείμενα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Αντιθέτως θα υποστηρίζει και θα συνεπικουρεί τις δραστηριότητές τους, με κοινό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των Ιατρών Βιοπαθολόγων τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά.

Με εκτίμηση Για το ΔΣ της ΕΕΙΒ/ΕΙ