ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Διοικητικό
Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2024

Νομικό Τμήμα

Φραγκάκη Αικατερίνη
Νομική Σύμβουλος

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Νικολάου Χρυσούλα